Xuất khẩu gạo ước đạt hơn 608.000 tấn trong hai tháng đầu năm
(+84) 0832 66 67 68