Miền Trung

Dự án đá tại Quảng Nam

Dự án gạo nếp tại Nghệ An

Dự án trà xanh tại Lâm Đồng

Nhà máy Đá tại Huế

Nhà máy tại Lâm Đồng

Nhà máy tại Đắk Lắk(+84) 0832 66 67 68