Dự án gạo nếp tại Nghệ An

Project Description

Dự án gạo nếp tại Nghệ An

  • Nguyên liệu: gạo nếp
  • Thời gian lắp: 2020
  • Địa điểm: Nghệ An
  • Dòng máy: SC192(+84) 0832 66 67 68