Môi trường làm việc

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở DTCGROUP

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – CHÍNH XÁC

DTCGROUP là nơi tập hợp những con người có kiến thức chuyên môn, tinh thần học hỏi, ý thức kỷ luật và nhiệt huyết trong công việc. Công ty DTC luôn coi trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân, cũng như gắn bó một tập thể đoàn kết cùng phấn đấu vì một mục đích chung – phát triển công ty vững mạnh.

1. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

DTCGROUP hiểu được không gian làm việc là một trong những yếu tố phản ánh giá trị cốt lõi của công ty. Chính vì thế suy nghĩ đầu tư nghiêm túc cho giá trị bền vững này giúp nhân viên có thêm năng lượng, suy nghĩ tích cực, sáng tạo, cam kết lâu dài trong công việc.

        

Khu vực đại sảnh

 

Khu vực phòng họp

 

  

Phòng làm việc tại các phòng ban

 

Khu vực nhà máy

 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT

Ngoài giờ làm việc, DTCGROUP thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tập thể giúp xây dựng lòng tin và cạnh tranh tích cực giữa các nhân viên. Các hoạt động này còn giúp mỗi cá thể hiểu rõ văn hóa, tinh thần và giá trị cốt lõi của công ty, nắm rõ điểm mạng và yếu của thành viên nhóm khác để giúp đỡ và hợp tác với nhau hiệu quả hơn, củng cố tinh thần thống nhất giữa các thành viên vững bền hơn.

Các hoạt động giải trí ngoài giờ

 

3. GIẢI THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

Các chính sách khen thưởng đối với các cá nhân hoàn thành tốt công việc theo văn hóa công ty cũng được bộ phận nhân sự tích cực phát động và duy trì hiệu quả.

Phần thưởng cho nhân viên xuất sắc 

Tại công ty  DTC, mỗi thành viên đều xác định và xem mình như một phần tử trong một bộ máy hoạt động nhịp nhàng. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là thành viên công ty DTC.(+84) 0832 66 67 68