Máy tách màu

 • Máy tách màu gạo SC192

  0 out of 5

  Model: SC192

  Số máng: 3

  Số kênh: 192

  Năng suất: 1.5 – 3 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 1730 x 1520 x 1810 (mm)

  Trọng lượng: 1001 (kg)

  Công suất điện: 2.5 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 15 kw ~ 20 HP

 • Máy tách màu gạo SC320

  0 out of 5

  Model: SC320

  Số máng: 5

  Số kênh: 320

  Năng suất: 3-5 tấn/giờ

  Kích thước (D x R x C): 2360 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 1350 kg

  Công suất điện: 3,2 kW

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất Máy nén khí yêu cầu: 15 kw ~ 20 HP

 • Máy tách màu gạo SC448

  0 out of 5

  Model: SC448

  Số máng: 7

  Số kênh: 448

  Năng suất: 5-7 tấn/giờ

  Kích thước (D x R x C): 3040 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 1500 kg

  Công suất điện: 4,5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí yêu cầu: 22 kw ~ 30 HP

 • Máy tách màu gạo SC64

  0 out of 5

  Model: SC64

  Số máng: 1

  Số kênh: 64

  Năng suất: 0.5 – 1 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 650 x 1009 x 1742 (mm)

  Trọng lượng: 320 (kg)

  Công suất điện: 0.9 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 2.2 kw ~ 3 HP

 • Máy tách màu gạo SC640

  0 out of 5

  Model: SC640

  Số máng: 10

  Số kênh: 640

  Năng suất: 7-9 tấn/h

  Kích thước (D x R x C): 4100 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 2800 kg

  Công suất điện: 8.5 kW

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất Máy nén khí yêu cầu: 37 kw ~ 50 HP

 • Máy tách màu gạo SC768

  0 out of 5

  Model: SC768

  Số máng: 12

  Số kênh: 768

  Số camera: 24

  Năng suất: 9 – 12 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 4640 x 1671 x 2044 (mm)

  Trọng lượng: 3150 (kg)

  Công suất điện: 7.0 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 40 Kw ~ 55 HP

 • Máy tách màu trà TQ2S

  0 out of 5

  Model: TQ2S

  Năng suất: ≤350 kg/h

  Số máng: 2

  Số tầng: 2

  Kích thước (D x R x C): 1600 x 2110 x 2900 mm

  Trọng lượng: 960 kg

  Công suất điện: 2.1 kw

  Điện áp: 380V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 10 kw

 • Máy tách màu trà TQV5

  0 out of 5

  Model: TQV5

  Năng suất: <700 kg/h

  Số máng: 5

  Số tầng: 3

  Kích thước (DxRxC): 2600 x 2400 x 3200 mm

  Trọng lượng: 2300 kg

  Công suất điện: 5 kw

  Điện áp: 380V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 18.5 kw

   

 • Máy tách màu trà TTQ6

  0 out of 5

  Model: TTQ6

  Năng suất: <800 kg/h

  Số máng: 6

  Số tầng: 3

  Kích thước (D x R x C): 2730 x 2250 x 3500 mm

  Trọng lượng: 2488 kg

  Công suất điện: 3.5 kW

  Điện áp: 380V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 22 kw

 • Máy tách màu trà TTQV6

  0 out of 5

  Model: TTQV6

  Năng suất: < 800kg/hr

  Số máng: 6

  Số tầng: 5

  Kích thước (D x R x C): 3000 x 3100 x 4000 mm

  Trọng lượng: 4200 kg

  Công suất điện: 7.5 kw

  Điện áp: 380v/50hz

  Công suất MNK yêu cầu: 30 kw

 • Máy tách màu trà TWS1

  0 out of 5

  Model: TWS1

  Năng suất: ≤160kg/hr

  Số máng: 1

  Số tầng: 1

  Số kênh: 64

  Kích thước (D x R x C): 1050 x 1450 x 1400 mm

  Trọng lượng: 331 kg

  Công suất điện: 0.5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 2.2 kw ~ 3 HP

 • Máy tách màu trà TWS2

  0 out of 5

  Model: TWS2

  Năng suất: ≤220kg/hr

  Số máng: 2

  Số tầng: 1

  Số kênh: 128

  Kích thước (D x R x C): 1450 x 1450 x 1440 mm

  Trọng lượng: 446 kg

  Công suất điện: 0.5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 7.5 – 10 HP(+84) 0832 66 67 68