Máy tách màu

 • Máy tách màu cafe & các loại đậu VP1064

  0 out of 5

  Model: VP1064

  Số máng: 10

  Số kênh: 640

  Năng suất: 7 – 10 tấn/h

  Kích thước: 4250 x 1840 x 1950 mm

  Trọng lượng: 2150 kg

  Công suất điện: 6.5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 37 kw

 • Máy tách màu cafe & các loại đậu VP564

  0 out of 5

  Model: VP564

  Số máng: 5

  Số kênh: 320

  Năng suất: 3 – 5 tấn/h

  Kích thước: 2550 x 1840 x 1950 mm

  Trọng lượng: 1350 kg

  Công suất điện: 2.6 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 22 kw

 • Máy tách màu cafe & các loại đậu VP764

  0 out of 5

  Model: VP764

  Số máng: 7

  Số kênh: 448

  Năng suất: 5 – 7 tấn/h

  Kích thước (D x R x C): 3230 x 1840 x 1950 mm

  Trọng lượng: 1850 kg

  Công suất điện: 4.5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất MNK yêu cầu: 30 kw

 • Máy tách màu đá, cát, khoáng sản SK7

  0 out of 5

  Model: SK7

  Số máng: 7

  Số bộ rung: 7

  Số camera: 14

  Năng suất đầu vào:  3 – 16 (tấn/h)

  Tỷ lệ phân loại đạt: 99,9%

  Kích thước (DxRxC): 3040 x 1735 x 1794 mm

  Trọng lượng:  1685 kg

  Công suất nguồn: AC220V/50Hz

  Công suất tiêu hao: 4,5 kW

  Công suất MNK yêu cầu:  30HP (22kW)

 • Máy tách màu đá, khoáng sản LK1200C

  0 out of 5

  Model: LK1200C

  Số camera: 8

  Số băng tải: 1

  Số bộ rung: 1

  Năng suất đầu vào: 3-16 tấn/giờ

  Chất lượng phân loại: > 99,9%

  Kích thước (DxRxC): 3150 x 2000 x 2132 mm

  Trọng lượng: 1650 kg

  Nguồn điện: AC380V/ 50Hz

  Công suất tiêu thụ: 4.5 kW

  Công suất máy nén khí yêu cầu: 30HP (22kW)

 • Máy tách màu gạo SC192

  0 out of 5

  Model: SC192

  Số máng: 3

  Số kênh: 192

  Năng suất: 1.5 – 3 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 1730 x 1520 x 1810 (mm)

  Trọng lượng: 1001 (kg)

  Công suất điện: 2.5 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 15 kw ~ 20 HP

 • Máy tách màu gạo SC320

  0 out of 5

  Model: SC320

  Số máng: 5

  Số kênh: 320

  Năng suất: 3-5 tấn/giờ

  Kích thước (D x R x C): 2360 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 1350 kg

  Công suất điện: 3,2 kW

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất Máy nén khí yêu cầu: 15 kw ~ 20 HP

 • Máy tách màu gạo SC448

  0 out of 5

  Model: SC448

  Số máng: 7

  Số kênh: 448

  Năng suất: 5-7 tấn/giờ

  Kích thước (D x R x C): 3040 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 1500 kg

  Công suất điện: 4,5 kw

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí yêu cầu: 22 kw ~ 30 HP

 • Máy tách màu gạo SC64

  0 out of 5

  Model: SC64

  Số máng: 1

  Số kênh: 64

  Năng suất: 0.5 – 1 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 650 x 1009 x 1742 (mm)

  Trọng lượng: 320 (kg)

  Công suất điện: 0.9 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 2.2 kw ~ 3 HP

 • Máy tách màu gạo SC640

  0 out of 5

  Model: SC640

  Số máng: 10

  Số kênh: 640

  Năng suất: 7-9 tấn/h

  Kích thước (D x R x C): 4100 x 1671 x 2044 mm

  Trọng lượng: 2800 kg

  Công suất điện: 8.5 kW

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất Máy nén khí yêu cầu: 37 kw ~ 50 HP

 • Máy tách màu gạo SC768

  0 out of 5

  Model: SC768

  Số máng: 12

  Số kênh: 768

  Số camera: 24

  Năng suất: 9 – 12 (t/h)

  Kích thước (D x R x C): 4640 x 1671 x 2044 (mm)

  Trọng lượng: 3150 (kg)

  Công suất điện: 7.0 (kw)

  Điện áp: 220V/50Hz

  Công suất máy nén khí: 40 Kw ~ 55 HP

 • Máy tách màu nhựa L1200

  0 out of 5

  Model: L1200

  Số máng: 4

  Số tầng: 1

  Số camera: 8

  Năng suất: 3 – 4 tấn/h

  Kích thước: 3150 x 2000 x 2132 mm

  Trọng lượng: 1650 kg

  Công suất điện: Đang cập nhật

  Điện áp: Đang cập nhật

  Công suất MNK yêu cầu: 22 kw(+84) 0832 66 67 68