Dự án

Dự án trà tại Hà Nội

Dự án gạo tại Long An

Dự án gạo tại Đồng Tháp

Rice factory at Đồng Tháp province

Dự án gạo tại Long An

Dự án gạo tại Cần Thơ

Dự án gạo tại Bạc Liêu

Dự án trà tại Lạng Sơn

Dự án trà xanh tại Hải Dương

Dự án gạo nếp tại Nghệ An(+84) 0832 66 67 68