Miền Bắc

Dự án đá tại Ninh Bình

Dự án trà tại Lạng Sơn

Dự án trà tại Hà Nội

Dự án trà xanh tại Hải Dương

Dự án trà tại Vĩnh Phúc

Dự án trà tại Lào Cai

Nhà máy Đá tại Yên Bái

Nhà máy tại Yên Bái

(+84) 0947 18 00 18