Miền Bắc

Dự án máy tách màu trà tại Phú Thọ

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU TRÀ TTQ6 TẠI PHÚ THỌ

Dự án Máy tách màu gạo 5 máng tại Hưng Yên

Dự án trà tại Hà Nội

Dự án trà tại Lạng Sơn

Dự án trà xanh tại Hải Dương

Dự án trà tại Vĩnh Phúc

Dự án trà tại Lào Cai

Nhà máy tại Yên Bái(+84) 0832 66 67 68