Nhà máy tại Yên Bái

  Project Description

  Nhà máy tại Yên Bái

  • Thời gian lắp đặt: 2018
  • Địa điểm: Văn Chấn, Yên Bái
  • Dòng máy: TTQ6
  • Nguyên liệu: Trà đen
  yên bái 4
  Liệu 6
  yên bái 5
  Liệu 5
  Yên bái 1
  Liệu 4

  

  (+84) 0832 66 67 68