Miền Nam

Dự án gạo tại Long An

Dự án gạo tại Đồng Tháp

Dự án gạo tại Long An

Dự án gạo tại Cần Thơ

Dự án gạo tại Bạc Liêu

Dự án Cân đóng gói chân không tại Hồ Chí Minh

Nhà máy gạo tại An Giang

Nhà máy tại Tiền Giang

Nhà máy tại Đồng Tháp

Nhà máy tại Đồng Tháp(+84) 0832 66 67 68