Dự án trà xanh tại Hải Dương

  Project Description

  Dự án trà xanh tại Hải Dương

  • Nguyên liệu: trà xanh
  • Thời gian lắp: 2020
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Dòng máy: TWS2

  (+84) 0947 18 00 18