Dự án

Rice factory at Đồng Tháp province

Stone factory at Ninh Binh province

Rice factory at Long An province

Rice factory at Long An province

Rice factory at Vung Tau province

Rice factory at Can Tho province

Rice factory at Bac Lieu province

Tea factory at Lang Son province

Tea factory at Ha Noi province

Stone factory at Quang Nam province

(+84) 0947 18 00 18