Dự án

Tea factory at Ha Noi province

Rice factory at Long An province

Rice factory at Long An province

Dự án gạo tại Vũng Tàu

Rice factory at Vung Tau province

Rice factory at Can Tho province

Rice factory at Bac Lieu province

Tea factory at Lang Son province

Green tea factory at Hai Duong province

Rice factory at Nghe An province(+84) 0832 66 67 68