Dự án

rice-coror-sorter-SC16-12 troughs

PROJECT RICE COLOR SORTER SC16 12 TROUGHS IN DONG THAP PROVINCE

Rice color sorter SC768 in Tien Giang

PROJECT RICE COLOR SORTER SC768 IN TIEN GIANG PROVINCE

Máy tách màu gạo SC768 tại Tiền Giang

DỰ ÁN MÁY TÁCH MÀU GẠO SC768 TẠI TIỀN GIANG

Project rice color sorter SC448

PROJECT RICE COLOR SORTER SC448 IN SOC TRANG PROVINCE

PP – DCS – 25K – 3C TEXTILE BAGING MACHINE PROJECT IN AN GIANG

Project Rice Color Sorter in Long An

PROJECT RICE COLOR SORTER SC16 AT LONG AN PROVINCE

Project in Dong Thap – 12 chutes Rice Color Sorter

Tea factory at Ha Noi province

Rice factory at Long An province

Rice factory at Đồng Tháp province(+84) 0832 66 67 68