Dự án

Dự án trà xanh tại Hải Dương

Dự án gạo nếp tại Nghệ An

Dự án trà tại Vĩnh Phúc

Dự án trà tại Lào Cai

Dự án trà xanh tại Lâm Đồng

Dự án Cân đóng gói chân không tại Hồ Chí Minh

Nhà máy Đá tại Huế

Nhà máy gạo tại An Giang

Nhà máy Đá tại Yên Bái

Nhà máy tại Tiền Giang

(+84) 0947 18 00 18