Tháp sấy

 • THÁP SẤY LÚA NCD-120BXH (ĐỐT TRẤU)

  0 out of 5

  Model: NCD-120BXH

  Công suất: 2700 – 12000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 4568 x 2505 x 9178 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Nạp liệu: 50 – 60 min

  Xả liệu: 60 – 70 min

  Bộ phận thổi: 5.5 kw, Dạng li tâm

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 150,000 kcal/h

  Công suất điện: 8.8 kw

 • THÁP SẤY LÚA NCD-150BXH (ĐỐT TRẤU)

  0 out of 5

  Model: NCD-150BX

  Công suất: 2700 – 15000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 4568 x 2505 x 10708 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Nạp liệu: 50 – 60 min

  Xả liệu: 60 – 70 min

  Bộ phận thổi: 5.5 kw, Dạng li tâm

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 150,000 kcal/h

  Công suất điện: 8.8 kw

 • THÁP SẤY LÚA NCD-250MXH (ĐỐT TRẤU)

  0 out of 5

  Model: NCD-250MXH

  Công suất: 4,000 – 25,000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 5536 x 4378 x 11,696 mm

  Tốc độ sấy: 0.6 – 1.0%/h

  Nạp liệu: 60 – 70 min

  Xả liệu: 60 – 70 min

  Bộ phận thổi: 11.0 kw, Quạt li tâm

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 275,000 kcal/h

  Công suất điện: 16.3 kW

 • THÁP SẤY LÚA NCD-60EXH (ĐỐT TRẤU)

  0 out of 5

  Model: NCD-60EXH

  Công suất: 1500 – 6000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 3500 x 1774 x 5970 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Nạp liệu: 25 – 30 min

  Xả liệu: 30 min

  Bộ phận thổi: 1.5 kw, Quạt gió

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 75,000 kcal/h

  Công suất điện: 4.1 kW(+84) 0832 66 67 68