Dự án trà xanh tại Lâm Đồng

Project Description

Dự án trà xanh tại Lâm Đồng

  • Nguyên liệu: Trà xanh
  • Thời gian lắp: 2020
  • Địa điểm: Lâm Đồng
  • Dòng máy: TWS2(+84) 0832 66 67 68