Quy trình tuyển dụng

 

1. Nộp hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên tham khảo các vị trí ứng tuyển phù hợp tại mục Vị trí tuyển dụng và thực hiện theo hướng dẫn tại Quy trình tuyển dụng.

Gửi Mẫu thông tin ứng viên hoặc Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) bao gồm các thông tin cá nhân, quá trình học tập, kinh nghiệm, mục tiêu, sở thích cá nhân… về cho Bộ phận Tuyển dụng thông qua email: tuyendung@dtcgroup.vn

2. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Sau khi ứng viên nộp hồ sơ/thông tin ứng tuyển, bộ phận Tuyển dụng sẽ tập hợp và chọn những ứng viên phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển để mời tham dự vòng làm kiểm tra chuyên môn và phỏng vấn sơ loại. Những hồ sơ chưa phù hợp, chúng tôi sẽ lưu trữ cho những vị trí và các đợt tuyển dụng sau.

3. Làm bài kiểm tra hoặc phỏng vấn vòng sơ loại

Ứng viên sẽ thực hiện bài kiểm tra về chuyên môn tương ứng và tham dự phỏng vấn sơ loại với chuyên viên nhân sự. Nội dung trao đổi xoay quanh các nội dung về mục tiêu nghề nghiệp và làm rõ các vấn đề ứng viên đã thể hiện trong đơn ứng tuyển. Một số yếu tố khác cũng xem xét như: Khả năng giao tiếp, khả năng làm việc (độc lập hay theo nhóm), khả năng tổ chức công việc và lập kế hoạch, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề,…

4. Phỏng vấn chuyên môn và thỏa thuận hợp đồng

Các ứng viên sẽ tiếp tục tham gia buổi phỏng vấn chuyên môn với Trưởng Bộ phận/Giám đốc và thỏa thuận hợp đồng với Trưởng Bộ phận/Giám đốc/Phó Giám đốc nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng.(+84) 0832 66 67 68