Môi trường làm việc

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở DTC

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – CHÍNH XÁC

DTC là nơi tập hợp những con người có kiến thức chuyên môn, tinh thần học hỏi, ý thức kỷ luật và nhiệt huyết trong công việc. Công ty DTC luôn coi trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân, cũng như gắn bó một tập thể đoàn kết cùng phấn đấu vì một mục đích chung – phát triển công ty vững mạnh.

Công ty DTC có những hoạt động thiết thực để đạt được mục đích đã đặt ra: Hoạt động hàng ngày “Bữa trưa vui vẻ”, chương trình Team Building hàng năm, khóa học trong nước – ngoài nước nhằm đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nhân viên… và các chính sách khen thưởng đối với các cá nhân hoàn thành tốt công việc theo văn hóa công ty.

Tại công ty  DTC, mỗi thành viên đều xác định và xem mình như một phần tử trong một bộ máy hoạt động nhịp nhàng.  Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là thành viên công ty DTC.