Trà xanh, chocolate đen có thể ức chế hoạt động của SARS-CoV-2
(+84) 0832 66 67 68