TỔNG KẾT HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VẬN HÀNH MÁY TÁCH MÀU”

TỔNG KẾT HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VẬN HÀNH MÁY TÁCH MÀU”


Hội thảo chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu vận hành Máy tách màu” do DTCGroup tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt hơn 36 đơn vị nhà máy cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên sâu DTC. 

DTCGroup trân trọng cảm ơn sự tham dự nhiệt tình của anh em kỹ thuật nhà máy với tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình vận hành máy tách màu, cũng như đưa ra những vướng mắc để cùng nhau bàn luận, giải quyết, xử lý tình huống chuẩn xác.

Sự thành công của hội thảo là bước khởi đầu để DTCGroup tiếp tục tổ chức các buổi chia sẻ, đào tạo, tập huấn chuyên sâu với qui mô rộng lớn hơn trong thời gian sắp tới.

Mời Quý khách hàng cùng xem qua một số hình ảnh đặc sắc trong buổi hội thảo vừa qua.

#maytachmau #DTCGroup #hoithaoboiduongkienthuc
(+84) 0832 66 67 68