Nhà máy tại Yên Bái

Project Description

Nhà máy tại Yên Bái

  • Thời gian lắp đặt: 2018
  • Địa điểm: Văn Chấn, Yên Bái
  • Dòng máy: TTQ6
  • Nguyên liệu: Trà đen
yên bái 4
Liệu 6
yên bái 5
Liệu 5
Yên bái 1
Liệu 4