Dự án

Nhà máy tại Tiền Giang

Nhà máy tại Yên Bái

Nhà máy tại An Giang

Nhà máy tại Trà Vinh

Nhà máy tại Long An

Nhà máy tại Lâm Đồng

Nhà máy tại Đồng Tháp

Nhà máy tại Đắk Lắk