Product Tag - cân đóng gói bao 2 cạnh(+84) 0832 66 67 68