Dự án Máy tách màu Gạo 12 máng tại An Giang

  Project Description

  Dự án Máy tách màu Gạo 12 máng tại An Giang

  • Thời gian lắp: 2022
  • Địa điểm: An Giang
  • Dòng máy: SC768 dành cho các nhà máy Gạo
  • Số máng: 12 máng

  DTCGroup tự hào là đơn vị uy tín mang đến giải pháp hoàn thiện cho dây chuyền sản xuất của các nhà máy !

  Empty section. Edit page to add content here.

  

  (+84) 0832 66 67 68