Dự án Máy tách màu gạo 12 máng tại Đồng Tháp

Project Description

Dự án Máy tách màu Gạo 12 máng tại Đồng Tháp

  • Thời gian lắp: 2022
  • Địa điểm: Đồng Tháp
  • Dòng máy: SC768 dành cho các nhà máy Gạo
  • Số máng: 12 máng

DTCGroup tự hào là đơn vị uy tín mang đến giải pháp hoàn thiện cho dây chuyền sản xuất của các nhà máy !
(+84) 0832 66 67 68