Làm lúa hướng hữu cơ ở vùng biển Gò Công
(+84) 0832 66 67 68