Nhà máy tại Lâm Đồng

  Project Description

  Nhà máy tại Lâm Đồng

  • Thời gian lắp đặt: …
  • Địa điểm: Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Dòng máy: SQ564
  • Nguyên liệu: …
  Arabica phú vinh 3lâm đồng-đà lạt
  Arabica phú vinh 2-lâm đồng-đà lạt
  Arabica phú vinh 4-lâm đồng-đà lạt
  Arabica phú vinh 5-lâm đồng-đà lạt

  (+84) 0947 18 00 18