Nhà máy tại Đắk Lắk

  Project Description

  Nhà máy tại Đắk Lắk

  • Thời gian lắp đặt: …
  • Địa điểm: Dalak – Buôn Mê Thuột
  • Dòng máy: SQ564
  • Nguyên liệu: Đậu nành
  MINH HUYỀN-DALAK 4-đậu nành
  MINH HUYỀN-DALAK 6 - đậu nành thành phẩm
  MINH HUYỀN-DALAK 5-đậu nành
  MINH HUYỀN-DALAK 7-đậu nành phế phẩm

  (+84) 0947 18 00 18