Nhà máy Đá tại Huế

  Project Description

  Nhà máy Đá tại Huế

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (A&A Green Phoenix Group Joint Stock Company)
  • Nguyên liệu: đá trắng 1-3cm
  • Thời gian lắp: 2020
  • Địa điểm: Huế
  • Dòng máy: LK1200C

  (+84) 0947 18 00 18