Nhà máy Đá tại Yên Bái

  Project Description

  Nhà máy Đá tại Yên Bái

  • Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ TRẮNG BẢO LAI (BAO LAI MARBLE CO.,LTD)
  • Nguyên liệu: đá Marble từ 40 micron tới 90 micron
  • Thời gian lắp: 2019
  • Địa điểm: Yên Bái
  • Dòng máy: SK7 – G308

  (+84) 0947 18 00 18