Trung Quốc giảm nhập hơn 70% gạo từ Việt Nam (24/06/2019)