Thị trường khơi thông, giá lúa đang nhích lên (22/2/2019)