‘Phanh gấp’ phế liệu, ngành nhựa bên bờ vực phá sản (15-08-2018)