Nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương tính mua điện từ Lào, Trung Quốc (12/06/2019)


(+84) 0947 18 00 18