Giá cả thị trường nông sản hôm nay 18/7: Giá cà phê tăng trở lại, giá tiêu ‘bất động’