Dự báo toàn cảnh thị trường lúa gạo thế giới năm 2019/2020 (31/05/2019)