Tháp sấy

 • Tháp sấy lúa NCD-100BX (đốt dầu)

  0 out of 5

  Model: NCD-100BX

  Công suất: 2700 – 10000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 3460 x 2500 x 8265 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Quạt gió: 2.2 kw x 2EA

  Lò đốt: kiểu phun 4 cổng

  Nhiên liệu: dầu hỏa, dầu diesel

  Mức tiêu thụ nhiên liệu: 16.0 l/h

  Công suất điện: 7.8 kw

 • Tháp sấy lúa NCD-120BXH (đốt trấu)

  0 out of 5

  Model: NCD-120BXH

  Công suất: 2700 – 12000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 4568 x 2505 x 9178 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Nạp liệu: 50 – 60 min

  Xả liệu: 60 – 70 min

  Bộ phận thổi: 5.5 kw, Dạng li tâm

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 150,000 kcal/h

  Công suất điện: 8.8 kw

 • Tháp sấy lúa NCD-150BX (đốt trấu)

  0 out of 5

  Model: NCD-150BX

  Công suất: 2700 – 15000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 4568 x 2505 x 10708 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Nạp liệu: 50 – 60 min

  Xả liệu: 60 – 70 min

  Bộ phận thổi: 5.5 kw, Dạng li tâm

  Nhiên liệu: Vỏ trấu

  Độ nóng yêu cầu: 150,000 kcal/h

  Công suất điện: 8.8 kw

 • Tháp sấy lúa NCD-54AX (đốt dầu)

  0 out of 5

  Model: NCD-54AX

  Công suất: 1400 – 54000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 2790 x 1590 x 5330 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Quạt gió: 1.5 kw

  Lò đốt: kiểu phun, 5 cổng

  Nhiên liệu: dầu hỏa, dầu diesel

  Mức tiêu thụ nhiên liệu: 10.0 l/h

  Công suất điện: 3.7 kw

 • Tháp sấy lúa NCD-60EXH (đốt trấu)

  0 out of 5

  Model: NCD-60EXH

  Công suất: 1500 – 6000 kg

  Kích thước: (D x R x C): 3500 x 1774 x 5970 mm

  Tốc độ sấy: 0.8 – 1.2%/h

  Độ nóng yêu cầu: 75000 kcal/h

  Công suất điện: 4.1 kw

  Bộ phận thổi: 1.5 kw, quạt gió