Miền Trung

Nhà máy Phenikaa tại Huế

Nhà máy tại Lâm Đồng

Nhà máy tại Đắk Lắk

(+84) 0947 18 00 18